ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY MEDIÁTORA

V mediačných kanceláriách je možné viesť mediáciu v slovenskom, českom a anglickom jazyku. V týchto jazykoch je možné urobiť aj podanie emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.